Зіма 2018Птушыная сталоўка ў Залессі - Birdfeeder at Zalessie

 

 • 26.05.2017 - 00:43 | Harrier

  Шаноўныя сябры! Польскія калегі запрашаюць на Агульнапольскую арніталагічную канферэнцыю “Ornitologia w skali lokalnej i globalnej” (“Арніталогія ў лакальным і глабальным маштабе”), якая адбудзецца 20-22 верасня 2017 г. у Любліне і Уршуліне (LUBLIN-URSZULIN). 

  Канферэнцыю арганізуюць: Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Zakład Ochrony Przyrody Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Sekcja Ornitologiczna PTZool, Liga Ochrony Przyrody і Poleski Park Narodowy.

 • 23.05.2017 - 22:20 | Harrier

  Незвычайная рэгістрацыя адбылася 22 мая ў Белыніцкім раёне Магілёўскай вобласці – там быў заўважаны арол-магільнік (Aquila heliaca). Дзякуючы дапамозе настаўнікаў Вішаўскай школы ды іншых неабыякавых людзей, знясіленая птушка правядзе наступныя некалькі дзён на рэабілітацыі ў Магілёўскім заасадзе.

 • 19.05.2017 - 17:51 | Harrier

  Штогод у нашай краіне адзначаюцца новыя віды птушак. Адбываецца гэта не толькі дзякуючы павелічэнню ўвагі да назіранняў, але таксама і з-за натуральных зменаў у шляхах міграцыі або месцах зімоўкі ці нават гнездавання асобных відаў.  І менавіта інфармацыя пра выпадкі гнездавання новых відаў з’яўляецца, напэўна, найбольш каштоўнай, бо такія выпадкі адзначаюцца нашмат радзей, чым рэгістрацыя новых відаў на пралёце ці зімоўцы і могуць пацвердзіць агульныя тэндэнцыі ў павелічэнні гнездавога арэалу. Так атрымалася і ў выпадку вялікага і надзвычай прыгожага віду кулікоў – шыладзюбкі (Recurvirostra avosetta).

 • 29.04.2017 - 22:08 | Harrier

  У адрозненне ад многіх іншых чаек, намінальны падвід чайкі-чарнакрылкі (Larus fuscus fuscus) у апошнія дзесяцігоддзі паказвае пастаянны трэнд па змяншэнню колькасці ва ўсходняй Феннаскандыі. І хаця ў якасці прычын гэтага прапануюцца розныя: міжвідавая канкурэнцыя з іншымі відамі чаек, турбаванне чалавекам, атручванне пестыцыдамі, недахоп ежы ды іншыя, сапраўднага становішча ніхто не ведае. Каманда фінскіх арнітолагаў з дапамогай сучасных метадаў даследаванняў спрабавала атрымаць адказы на пагрозы, якія існуюць для гэтых чаек пад час сезону гнездавання.  

 • 28.04.2017 - 22:37 | Harrier

  Гнездование большой белой цапли Egretta alba в Беларуси было впервые документально подтверждено в 1997 г., когда гнезда были обнаружены в колонии серой цапли в заказнике «Простырь» (Пинский район Брестской области) и в смешанной колонии серых цапель и большого баклана в заказнике «Устье Лани» (Лунинецкий район Брестской области) [1], хотя первая гнездовая колония на крайнем юго-востоке Беларуси была зарегистрирована в 1994 г. [2].

  В 1997 г. численность вида оценивалась в 10–30 гнездящихся пар [2], в 2000 г. – уже в 200–300 гнездящихся пар [3]. В 2000-е годы был отмечен быстрый рост численности и расширение ареала большой белой цапли. В 2011 г. гнездящаяся популяция составляла уже 1000–2000 гнездящихся пар, а вне сезона размножения – более 10000 птиц [4].

 • 20.04.2017 - 19:58 | Harrier
  Новае даследаванне раскрыла нечаканыя аспекты міграцыі арлоў-маркутоў (Aquila chrysaetus) у Паўночнай Амерыцы, знойдзеныя дзякуючы выкарыстанню сучасных тэхналогій.
 • 17.04.2017 - 18:10 | Harrier

  Города, несмотря на то, что являются крайне неблагоприятной средой обитания для абсолютного большинства животных, тем не менее, включают в себя ряд местообитаний, пригодных для поселения здесь многих из них, в том числе и птиц. В результате сложных и длительных адаптационных процессов некоторые виды птиц смогли не только приспособиться к жизни на урбанизированных территориях, но и значительно увеличили свою численность, расширили распространение, с течением времени полностью исчезнув из естественных местообитаний во многих районах своих исторически сложившихся ареалов. В новых для себя условиях птицы получили доступ ко многим ресурсам (различного рода укрытиям, легкодоступным источникам корма и т.д.), которые могли быть ограниченными в их естественной среде обитания.

 • 11.04.2017 - 14:46 | Harrier

  На прыканцы мінулага году выйшла адно з самых амбіцыйных выданняў апошніх гадоў- другі том Ілюстраванага Спісу усіх птушак Свету Illustrated Checklist of the Birds of the World. Кніга падвяла рысу пад сучаснымі ведамі пра ўсе 10.965 відаў птушак. Многія з іх- самыя звычайныя ў сваіх краінах і кантынентах. Аднак многім, на жаль, пагражае знікненне з большай ці меншай імавернасцю. Умоўны Топ-10 самых пагражаемых вераб’іных птушак прапануем вашай увазе.

 • 30.03.2017 - 16:43 | Harrier

  Крумкачы (Corvus corax) – які большасць іншых прадстаўнікоў сямейства – маюць выдатныя кагнітыўныя здольнасці і складаную сацыяльную структуру ў многім параўнальную нават да сацыяльных відаў прыматаў. Міжнародная група даследчыкаў, якую ачольваў праф. Томас Бугніяр (Prof. Thomas Bugnyar) з кафедры кагнітыўнай біялогіі універсітэту Вены (Аўстрыя) дзякуючы выкарыстанню сучаных метадаў змагла значна лепш зразумець дэталі ўзаемадзеянняў негняздуючых крумкачоў.

  Вынікі дапамогуць зразумець эвалюцыю разумовых здольнасцяў крумкачоў і былі апублікаваныя ў часопісе Scientific Reports.

 • 28.03.2017 - 23:09 | Harrier

  Сокалы-белазоры (Falco rusticolus) – самыя вялікія сучасныя прадстаўнікі роду, якія гняздуюць у Арктыцы і могуць займаць тыя самыя месцы гнездавання і гнёзды нават тысячагоддзямі. Добра вядома, што сокалы самі не будуць гнёздаў і таму вымушаны займаць чужыя, звычайна гэта пабудовы рознага ўзросту крумкачовых птушак адпаведнага памеру. Выпадкі, калі гняздо падае або развальваецца пад час гнездавання (па розных прычынах), добра вядомыя для многіх відаў птушак. Аднак амаль невядома, што адбываецца пасля гэтага з жывымі птушанятамі.