Першая фотафiксацыя лебядзей-клiкуноў (19 лютага, 2022 год)