Скворец обыкновенный

Цэлае дрэва шпакоў на ўскрайку за горадам.

Фотаздымкі

Каментары

Калі ласка, пішыце дату і месца назіранняў.

А каб чытачы і гледачы адчулі Вашы эмоцыі ад сустрэчы, пішыце і пра іх. Здымкаў шпакоў - мільёны, але кожная сустрэча з імі ўнікальная па-своймаму. Таму яе апісанне - калі яна была і чым цікавая для Вас - дапаможа зрабіць яе цікавай і іншым.