Белолобый гусь (Anser albifrons) в г. Мозыре

Во время учета зимующих водоплавающих птиц 12.01.2012 в городе Мозыре отмечен белолобый гусь. Птица кормилась на берегу р. Припять в черте городского парка. Несколько позже гусь присоединился к стайке кряквы, плавающей неподалеку. В этот день отмечено 83 самки и 117 самцов кряквы. При повторном учете 22.01.2012 на незамерзающем участке р. Припять в черте городского парка учтено 2640 особей кряквы. Отмечены две самки кряквы с необычной окраской: у одной особи брюхо и шея белого цвета, а у другой - белые крылья. Белолобый гусь больше не регистрировался.

Каментары

Дзякуй, цікавыя факты. Як Прыпяць падмёрзла, дык і крыжанкі ў адно месца зьляцеліся....

Крыжанкі з аберантнай афарбоўкай больш характэрныя для Заходняй Эўропы. Кажуць, што калі натуральны адбор праз прэс драпежнікаў перастае дзейнічаць так, як павінен і дзейнічаў раней, і такія птушкі маюць вялікія шанцы выжыць і разнажацца. Што мы часам і бачым і ў Беларусі.