СПІС БЕЛАРУСКІХ НАВУКОВЫХ НАЗВАЎ ПТУШАК ЕЎРОПЫ (2000)

Пры падрыхтоўцы спiса беларускiх навуковых назваў птушак  скарыстаны наступныя метадычныя  і  навуковыя працы:   
1. Іваноўскі Т., В. Ластоўскі і К. Дуж-Душэўскі. Номэнклятура беларускіх птушак. // Крывіч, №1(7). Коўна, 1924, с.48-59.
2. Фядзюшын  А.У. Справаздача аб экспедыцыi да вывучэння фаўны усходняй часткi БССР улетку 1925 г. // Матэрыялы да вывуч. Флоры i фаўны Беларусi, т.2, Мн., 1928, с.78 - 102.
3. Фядзюшын  А.У.  Справаздача з фаўнiстычных даследаванняў на р.Прыпяцi i воз.Князь улетку 1926 г. // Матэрыялы да вывуч. Флоры  i фаўны Беларусi, т.2, Мн., 1928, с. 103 - 117.
4.  Александровіч А.Р., Дучыц У.М., Курскова Т.М. , Лобань Н.П., Хандогі А.У. Анаціраваны спіс хрыбетных жывел Беларусі. Метадычныя рэкамендацыі. // Ратапрынт МДПі імя А.М.Горкага, Мінск,  1993, 42 с.